Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 maart 2016

Blog: Regionaal aandacht voor de A28

Blog van Martijn Pijnenburg, raadslid D66 Harderwijk.

Soms moet je als raadslid keuzes maken. Ook in je agenda. En die keuzes zijn maar wat lastig. Zo ook afgelopen donderdagavond. Terwijl in Harderwijk de commissie Beleid Algemeen, waarvan ik vast lid ben, bij elkaar kwam, vond in Arnhem de ledenvergadering plaats van alle Gelderse D66-leden. Gelukkig was Mark bereid om mij in de commissie thuis te vervangen, zodat ik de vrijheid had om naar Arnhem af te reizen om daar onze bovenlokale problematiek onder de aandacht te brengen van onze Provinciale Statenfractie en de andere Gelderse afdelingen. Centraal stonden de mobiliteitsproblemen hier op de Noord-Veluwe.

De situatie

Sinds een paar weken staat Harderwijk in rep en roer. Aanleiding het besluit van het kabinet om de maximumsnelheid op de A28, die dwars door Harderwijk loopt, te verhogen naar 130 kilometer per uur. De flinterdunne geluidswering, die oud en der dagen zat is, moet nu bescherming bieden tegen nóg meer geluid en nóg meer fijnstof, waarin de wijken rondom de snelweg worden ondergedompeld. Bijzonder vreemd is de verhoging naar 130 op een stuk weg waar je doorgaans tussen 6 en 9 uur ’s morgens en 4 en 7 uur ’s avonds op steeds langer wordende files stuit. De A28 hoort tot de snelle stijgers in de file top 50 van de Verkeersinformatiedienst. Om over het oplopende aantal ongevallen op de A28 tussen Hattemerbroek en Hoevelaken en v.v. nog maar niet te spreken.

Rijkswaterstaat biedt (nog) geen oplossing

Onlangs werd pijnlijk duidelijk dat Rijkswaterstaat geen acute noodzaak ziet in het verbeteren van de geluidswering langs de snelweg. Voor 2022 wordt deze niet onder handen genomen. Ook aanpakken van de fileproblematiek behoort nu niet tot de prioriteiten, in ieder geval financieel niet. Conclusie: Harderwijk moet maar genoegen nemen met de huidige stand van zaken. Dagelijks file en honderden, zo niet duizenden inwoners, die dagelijks direct of indirect overlast ondervinden van de A28. Het zij door geluid of fijnstof, het zij door de slechte doorstroming.

Minder geluid- en fijnstofoverlast

Voor de Harderwijker gemeenteraad is dit al langer een doorn in het oog. Alle partijen zijn het erover eens: er moet iets gebeuren aan de overlast. Maar wat doen we eraan? D66 stelt momenteel samen met de Christenunie een motie op, waarin wordt opgeroepen om nu al aan de slag te gaan met de geluidswering. Wil Rijkswaterstaat niet betalen, dan moeten we als gemeente maar onze uiterste best doen om de geluidswering te verbeteren. In onze ogen moet de gemeente samen met Rijk, provincie en private partijen op zoek naar creatieve oplossingen. Wellicht zelfs door voorfinancieren: nu vooruit betalen en later terugvorderen op de Rijksoverheid. In de regiovergadering van afgelopen donderdag heb ik dit aanhangig gemaakt bij onze Statenfractie, die eveneens wil kijken waar mogelijkheden zijn voor verbetering van de geluidswering. Op zich al een heel mooie stap vooruit.

Ontsluiting van de regio

Maar hebben we de geluidswering voor elkaar, dan zijn we er nog niet. De A28 is dan nog steeds een flessenhals voor verkeer, dat vanuit Noord-Nederland naar de Randstad reist. Op de Noord-Veluwe voegen zich er dagelijks duizenden automobilisten tussen, op weg naar hun werk. Een onhoudbare situatie. Omdat het een rijksweg betreft, hebben we als fractie daarom een motie opgesteld, die op het landelijk congres van D66, op 16 april a.s. in Arnhem, kan worden ingebracht en behandeld. Hierin roepen we de Tweede Kamerfractie op meer aandacht te besteden aan de ontsluiting van de A28, een van de belangrijkste routes voor verkeer uit Noord-Nederland.

Nu vooruit!

Willen we Noord-Nederland, en voor ons hier de Noord-Veluwe, goed verbonden houden met de Randstad, dan moeten we zorgen dat de A28 niet langer voor zoveel oponthoud zorgt als nu het geval is. Tijdens de regiovergadering is onze motie aangenomen, waarop we deze nu namens de regio indienen op het landelijk congres. Een heel mooie stap. Wat er gebeurt op het congres, is nu nog niet duidelijk. Overleggen met de fracties uit het noorden van het land, dat is iets dat zeker is. En overtuigen van onze andere leden in den lande. Na 16 april weten we meer. Hopelijk kunnen we dan ook op de A28 eindelijk eens vooruit!