Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 26 mei 2015

D66 Harderwijk: Schriftelijke vragen verwijderen affiches Theater

De fractie van D66 Harderwijk/Hierden heeft bij monde van raadslid Martijn Pijnenburg schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen van de fractie richten zich op het verwijderen van promotiemateriaal van het Theater Harderwijk, dat met “Podium van de Stad” haar nieuwbouwplannen bekend heeft gemaakt.

Op maandag 18 mei jl. hebben de verschillende gemeenteraadsfracties en leden van het college van burgemeester en wethouders een presentatie van de plannen van het Theater Harderwijk gehad. Plannen om het Theater Harderwijk een Podium van de Stad vóór de stad te maken. Plannen die een meerderheid van de raadsleden in beweging hebben gebracht.

Naar aanleiding van de presentatie heeft het bestuur van de stichting Podia Harderwijk, via affiches op diverse reclameborden in de stad, de inwoners van Harderwijk willen informeren dat de plannen aanstaande zijn. Een eerste vorm van informatievoorziening. Op last van de gemeente zijn deze affiches echter zeer spoedig verwijderd.

De fractie van D66 Harderwijk/Hierden heeft over de gang van zaken de volgende vragen:

  1. Is het bestuur van de Stichting Podia Harderwijk voorafgaand aan verwijderen van de affiches op de hoogte gesteld van een op handen zijnde actie? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  1. Om welke reden zijn de affiches van het plan Podium voor de Stad verwijderd?
  1. Zijn in het recente verleden vergelijkbare acties – verwijderen van affiches in de gemeente – uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Harderwijk? Zo ja, welke acties zijn dit geweest?
  1. Hoe verhoudt het verwijderen van betreffende affiches zich tot het door het college gewenste beleid van cultuuromslag op het stadhuis, waarin meedenken met initiatiefnemers en organisaties in de cultuursector juist wordt bevorderd?
  1. Had verwijderen van de affiches voorkomen kunnen worden door een meer flexibele houding van (medewerkers van) de gemeente Harderwijk?
  1. Had verwijdering van de affiches voorkomen kunnen worden door lichte aanpassing van betreffende affiches?
  1. Welke stappen gaat het college ondernemen om in de toekomst een meer flexibele houding aan te nemen jegens cultureel ondernemers binnen de gemeente?
  1. Overweegt u de getoonde affiches alsnog toe te laten binnen de gemeentegrenzen?