Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 maart 2015

Verkiezingen Provinciale Staten

Verkiezingen Provinciale Staten

Wie mag er stemmen?

Alle kiesgerechtigde inwoners van Gelderland mogen stemmen. Je bent kiesgerechtigd als je op de dag van de verkiezingen 18 jaar bent, in de provincie Gelderland woont en de Nederlandse nationaliteit hebt.

Provinciale staten verkiezingen zijn ook van invloed op Eerste Kamerverkiezingen

De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer, ook wel Senaat genoemd, vindt eveneens eenmaal in de vier jaar plaats. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De verkiezing van de leden van de Eerste Kamer gebeurt getrapt:

  • stap 1 – kiesgerechtigden kiezen de leden van Provinciale Staten
  • stap 2 – de leden van Provinciale Staten kiezen de 75 leden van de Eerste Kamer

Kortom, je stemt telt dubbel. De verkiezingen zijn daarom extra belangrijk.

D66 en de vorige verkiezingen

De laatste verkiezingen voor de Provinciale Staten vonden plaats op 2 maart 2011. In de Statenperiode van maart 2011 tot maart 2015 heeft D66 Gelderland de provincie met vier leden vertegenwoordigd. Daarnaast heeft D66 een actieve bijdrage geleverd aan het college met een Gedeputeerde, Annemieke Traag. Haar portefeuille: milieubeleid, klimaat en energie, innovatie, jeugdzorg, cultuur en cultuurhistorie.

Extra informatie

Meer informatie over verkiezingen op de website van Kiesraad:
www.kiesraad.nl/artikel/ps-provinciale-staten-overzichtspagina

Meer informatie over de Provinciale Staten van Gelderland op de website van de provincie:
www.gelderland.nl/Bestuur-en-politiek-Provinciale-Staten