Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 25 april 2014

Harderwijker ondernemers wordt koopzondag ontnomen

Gisteravond is, tijdens de raadsvergadering, door een nipte meerderheid van raadsleden de nieuwe winkeltijdenverordening afgeschoten. Dit betekent dat de koopzondag in Harderwijk geen doorgang zal vinden. D66 is van mening dat de ondernemer zelf kiest wanneer hij zijn winkel opent, en ziet in het frustreren van deze vrijheid dat Harderwijk van stad naar dorp degradeert.

Naast de insprekers vanuit de detailhandel in de binnenstad van Harderwijk, die emotionele oproepen deden aan de raadsleden om in te stemmen met de nieuwe winkeltijdenverordening, hield ook fractievoorzitter Hans Nijman een vlammend betoog. Het betoog is hieronder uitgeschreven, en heeft betrekking op het voorstel van Christenunie, CDA en Gemeentebelang om de koopzondag te verbieden.

Voorzitter, twee weken geleden heb ik het ook al gezegd. Met het aannemen van dit voorstel degradeert Harderwijk van stad naar dorp. D66 heeft grote moeite met het feit, dat een traditie van nog geen 100 jaar ons moet loodsen naar de komende jaren. Voorzitter, langzaam kruipen we uit de crisis. Iedere ondernemer wil heel graag weer het vlees terug op de botten krijgen. Iedere ondernemer pakt dat weer anders aan. Maar hier in Harderwijk, anno 2014 zegt de overheid tegen een beperkte groep ondernemers: Gij zult niet werken op de zondag. Dat andere ondernemers dat wel mogen is een detail. Want op zondag willen we toch ook wel een kopje koffie kunnen drinken op het terras op de markt. Als we gaan fietsen in het bos willen de kinderen toch wel een ijsje. O ja, gelukkig kunnen we met de trein naar oma.

Voorzitter, het stoort D66 erg dat een groep ondernemers, die alle inkomsten hard nodig hebben, in hun ondernemen gefrustreerd worden door een krappe meerderheid in zetels in de raad van Harderwijk.

Ik werd geraakt door het verhaal van de heer van de Bovenkamp. Ik denk dat hij een facet belicht welke nog compleet in een blinde vlek zat. Harderwijk heeft straks niets meer te bieden. Grote ondernemers gaan Harderwijk vermijden en wat erger is zich uit Harderwijk terug trekken. Dat bedoel ik nu met het degraderen van stad naar dorp. Geen H&M, geen V&D geen grote publiekstrekkers naar Harderwijk. We mogen blij zijn dat er nog ondernemers zijn die willen blijven. Maar voorzitter, D66 is van mening dat de spin off van het niet doorgaan van de koopzondagen groter is. Wat moeten toeristen nog doen in Harderwijk waar kaalslag gepleegd wordt op het winkelbestand. Mooie gevels sieren lege etalages. Hanze of geen hanze, de toeristen komen niet meer terug.

Voorzitter, D66 is van mening dat een overheid zich niet moet en mag bemoeien met hoe een ondernemers wil ondernemen. Als daar nu een goede reden voor was, zoals aan het begin van de twintiger jaren van de vorige eeuw, dan kan ik dat nog billijken. Maar er zijn goede CAO’s die rechten van werknemers regelen.

Vaak hoor je het argument: Er moet toch ergens nog rust te vinden zijn? Ja voorzitter, dat kan ook. Maar moet een overheid zich bemoeien met WANNEER er rust gevonden moet worden. D66 zegt daar luid en duidelijk nee tegen. Dat kan een ondernemer heel goed zelf bepalen wanneer en op welk moment hij zijn rust kiest.

Voorzitter, een relatief kleine groep bepaalt dus hoe een ondernemer moet ondernemen. Dat vinden wij een slechte zaak.

Er was kritiek op de enquete. En terecht. Veel filiaalhouders mogen van hun bazen geen uitspraak doen over wel of geen koopzondag. Dat bepaalt het moederbedrijf wel. Maar toch werden deze stemmen meegenomen. Statistisch was de enquete een rommeltje. Maar, ik heb in de vorige raadsperiode ook al aangegeven dat ik deze enquete, zoals die gehouden is, geen enkele steek houdt. Wij hadden beter dat geld kunnen gebruiken om een evaluatie op te zetten.

Resumerend. D66 is van mening dat een overheidsbemoeienis wat betreft de opening van winkels op zondag uit den boze is. Helemaal omdat hier de traditie een doorslaggevende factor is. Andere argumenten kan ik niet vinden.

Het is zoals het is. Maar, D66 houdt het college verantwoordelijk voor alle vertrekkende detailhandelondernemers uit Harderwijk. D66 houdt het college verantwoordelijk voor alle leeg staande winkelpanden in Harderwijk. D66 houdt het college verantwoordelijk voor een teruglopend aantal toeristen in Harderwijk.