Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 februari 2014

Zorg en welzijn in de Gemeente: Het eerlijke verhaal is dat straks niet alles meer kan

Op dinsdag 28 januari 2014 organiseerde D66 Putten een bijeenkomst over het onderwerp

transities zorg en welzijn, gericht op nieuwe taken gemeente

in aanwezigheid van meer dan 40 mensen heeft Vera Bergkamp (Woordvoerder van D66 in de 2e kamer voor  Langdurige zorg, welzijn en jeugdzaken) uiteen gezet wat de huidige status is van de regelgeving zoals die nu in de tweede kamer wordt besproken. Dit werd gevolg door een gesprek tussen Thalia Silvius, directeur van Stichting Welzijn Putten en Marcel Smoorenburg, lijst trekker voor D66 in Putten

Vera Bergkamp over de ontwikkelingen in de zorg

De strekking van die discussie was dat duidelijk moet zijn dat de gemeente straks keuzes moet maken bij het toekennen van zorg omdat, als gevolg van bezuinigingen en budgetkortingen door het rijk, de budgetten niet toereikend zouden kunnen zijn. 

Marcel Smoorenburg: “Dat zal hier en daar pijn doen, wij draaien daar niet omheen. Maar iedereen die stelt dat alles blijft zoals het nu is, draait de kiezer een rad voor de ogen. Mensen zullen meer worden aangesproken op het zelf zoeken naar oplossingen, al dan niet met de hulp van familie/vrienden/mantelzorgers. Daarnaast kan een eigen bijdrage gevraagd gaan worden. D66 vindt het van groot belang dat de zwakkeren zullen worden ontzien”.

marcel_thalia

Thalia Silvius en Marcel Smoorenburg in discussie over de rol van SWP

In het maken van die keuzes ziet D66 een belangrijke rol voor de Stichting Welzijn Putten. Deze stichting kan, aldus Thalia Silvius, de rol van het loket in gaan vullen en samen met de zorgvrager zoeken naar de beste oplossing voor de vraag. Niet altijd hoeft dat via de gemeente te gaan en geld te kosten, soms is inzet van mantelzorg of een vrijwilliger al voldoende.  Daarmee vervult SWP niet alleen een belangrijke rol in het verbinden van vraag en mogelijkheden, maar kan zij ook bijdragen aan het laag houden van de kosten. 

Wethouder Ard Kleijer, ook uitgenodigd door D66, was het hier mee eens. Hij benadrukte nog eens dat de gemeente de zorgtaak zeer serieus neemt, zoekt naar goede mogelijkheden binnen Putten, maar ook als onderdeel van de samenwerking binnen Noordwest Veluwe. 

vera_ard

Wethouder Ard Kleijer licht de positie van de gemeente toe en beantwoordt vragen

Vanuit het publiek kwamen vragen, met name over de werkdruk van zorgverleners, de enorme hoeveelheid tijd die verspild wordt aan administratie door zorgverleners en over de toekenning van zorg in de gemeente. 

Zeker de vraag of ambtenaren en bestuurders vanuit hun levensbeschouwelijke signatuur invloed gaan krijgen op de honorering van zorgvragen  maakte veel los in de zaal. Wethouder Kleijer was hierin heel stellig: mensen die behoefte hebben aan zorg vanuit hun eigen levensbeschouwing moeten daarvoor kunnen kiezen, maar het zal nooit voorkomen dat iemand zorg geweigerd zal worden op basis van een bepaalde levensbeschouwelijke achtergrond. Zowel vanuit D66 als vanuit SWP werd dit volmondig onderschreven.

De hele avond maakte nog maar eens duidelijk dat de rol van de gemeente in de zorgverlening rond WMO en jeugdwet een belangrijk punt zal zijn tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart aanstaande.